Книжковий магазин 'Стилос'
 
Пошук:    
 
Головна
Новини
Знижки
Анонс
Лідери продажу
Друкарня
Як нас знайти?
Написати намПідписка
 
 
  Підписатися
  Відписатися
 
 


 


Етнографія

  Найден Олександр Семенович
Образ воїна в українському фольклорі: Семантичні та образні аспекти. – К: ВД. «Стилос», 2005. – 260 с.
(есть в наличии)
Мета цієї книги полягає у висвітленні тієї царини українського менталітету, у якій співвідносяться історичні й фольклорні фактори, де історична и фольклорна пам’ять творять образ сьогодення в його реальних та уявних рисах. Щодо цього образ воїна найбільш поширений, значущий і показовий, йому немає альтернатив як в усному, пісенно-поетичному фольклорі, так і в народному малярстві., причому останній – масова аматорська народна картина – майже зовсім не збирався й не досліджувався.
Ціна 0.00грн
0.00грн
( 0 )
Парадокс української ляльки: Українська народна лялька у світлі кроскультурних паралелей та аналогій. Обрядові функції. Конструктивний дизайн. – К. Видавничий дім «Стилос», 2016. – 208 с. ISBN 978-966-193-105-2
(есть в наличии)
У книзі зроблено спробу шляхом зіставлення історичних фактів та аналізу відомих нам фольклорних явищ розкрити характер зв’язку людини та ляльки, його матеріальні й духовні субстанціальні основи. При цьому лялька, зокрема традиційна, розуміється не лише як іграшка або певний сувенір, а як онтологічно значущі річ, предмет, символ та образ. Друга частина книги містить каталог українських народних ляльок, у якому детально проаналізовані конструктивний дизайн (внутрішня будова) і декоративне рішення ляльок різних регіонів і місцевостей України. Представлені також найбільш творчі й пов’язані з традиціями авторські ляльки.
Ціна 0.00грн
0.00грн
( 0 )
Народна картина «Ангел стереже дітей»: Розвідки щодо походження, семантики та образних факторів. – К.: ВД «Стилос», 2008. – 112 с. ISBN 978-966-193-002-4
(есть в наличии)
Сюжет з Ангелом і дітьми, зображений на давній німецькій листівці та репродукції із журналу, нині є іконографічною основою української народної картини «Ангел стереже дітей». У книзі зроблено спробу довести закономірність переходу сюжету з Ангелом і дітьми в українську народну картину – нову якісну фазу. При цьому висвітлюються зміни й перетворення іконографічного, образного та семантичного характеру. Фольклоризація сюжету, зокрема образів Ангела, прірви, дітей, спричинила посилення в ньому необарокових рис та ознак. Це посилення можна розглядати як відродження, чи генералізацію мотивів та елементів українського низового бароко в народному мистецтві кінця XIX–XX ст.
Ціна 180.00грн
180.00грн
( 0 )
Українська народна картина. Поетика. Семантика. Космологія. - К. : Видавничий дім "Стилос", 2018. - 240 с. ISBN 978-966-193-106-9
(есть в наличии)
Ціна 450.00грн
450.00грн
( 0 )
Українська народна лялька. – 2-ге вид. – К. : ВД “Стилос”, 2020. – 240 с. ISBN 978-966-193-132-8
(есть в наличии)
Українська народна лялька становить частину іграшкової культури, а разом з тим – і частину східнослов’янської та європейської лялькової культури ХХ ст. Українська ж народна іграшкова культура є не просто частиною селянського культурного простору з його обрядовими традиціями, метафізичними чинниками та історичною пам’яттю – вона є своєрідною його моделлю. Найперше, найголовніше завдання цієї книги – показати красу (зовнішню – декоративно пластичну і внутрішню – духовну) народної автентичної ляльки. Важливими є також визначення місця й ролі цієї ляльки в контексті сучасної лялькової культури, аналіз її антропоморфних предтеч, виявлення її традиційних домінантних ознак (іконографії, типажності, матеріалу, декоративних принципів тощо), її явних та опосередкованих зв’язків з «одягненою» сувенірною лялькою, лялькою колекційною (музейною), лялькою авторською. У книжці використано здобутки сучасної археології, історії, фольклористики, етнології, культурології, та філософії з метою якомога повнішого розкриття образу української народної ляльки, висвітлення її семантичних прообразів та історичних прототипів, визначення її місця і ролі в українській іграшковій культурі. Для істориків, етнологів, мистецтвознавців та широкого кола читачів.
Ціна 756.00грн
756.00грн
( 0 )
  Парамонов А.Ф., Рибальченко Р.К.
Хутори, млини, вітряки, шинки Слобожанщини. – К.: ХПММС; ВД «Стилос», 2007. – 104 с.
(есть в наличии)
Автори книги – слобожани. Цим усе сказано: вони люблять Слобідську Україну і прагнуть відродити її духовні цінності і традиції. Вони пишаються своєю батьківщиною, як шотландці. Але цю любов пронизують сум і розчарування: світ, який вони так люблять, у минулому, й не повернути вже красенів крилатих вітряків, вільнолюбне хутірське життя, гомінливі водні млини й безшабашні шинки. Автори сповнені яскравих емоцій від кожного присвяченого Слобожанщині рядка, написаного пером їхніх далеких предків. І природа, і люди минулих часів, і їхній побут та звичаї постають, неначе з казки.
Ціна 270.00грн
270.00грн
( 0 )
  
Українська народна іграшка: Каталог. – К.: Видавничий дім «Стилос», 2006. – 48 с.
(есть в наличии)
Каталог започатковує серію видань “З колекції Державного музею іграшки Міністерства освіти і науки України”. Мета публікації – ознайомити широке коло читачів з унікальним зібранням іграшок (понад 10 тисяч зразків), історія якого почалася у 30-х роках ХХ століття. Ляльки, м’які іграшки, конструктори, будівельні набори, музичні та спортивні іграшки, набори для лялькових театрів, унікальна добірка настільно-поліграфічних ігор. Особливе місце посідає колекція української народної іграшки, яка налічує близько 1000 зразків, а також авторські витвори відомих художників, скульпторів, народних майстрів.
Ціна 54.00грн
54.00грн
( 0 )
Традиційне весілля українців: Унікальні записи кінця ХІХ – 20–40 років ХХ ст. / Упоряд., передмова та примітки В. Борисенко. – К.: ВД «Стилос», 2012. – 191 с. ISBN 978-966-193-073-4
(есть в наличии)
У виданні зібрані унікальні архівні записи минулих століть традиційного українського весілля з Підляшшя, Вінниччини, Чернігівщини, Волині. Обряд у цих записах ще має певною мірою чітку структуру традиційного весілля, але вже позначений впливами різних факторів. Для дослідника і читача буде цікаво порівняти артефакти культури із сучасними звичаями, відчути справжні моральні цінності, збагатитися народною мудрістю та відродити кращі елементи у весіллі XXI ст.
Ціна 153.00грн
153.00грн
( 0 )
  Борисенко В.К.
Свіча пам’яті: Усна історія про геноцид українців у 1932-1933 роках. – К.: ВД «Стилос» 2007. – 288 с. ISBN 978-966-8518-81-2
(есть в наличии)
У книзі на основі матеріалів усної історії розкривається глибина трагедії українського народу під час Голодомору-геноциду у 1932–1933 роках. Усні свідчення неспростовно доводять, що акція геноциду українських селян була чітко спланованою більшовицькою владою Кремля.
Ціна 72.00грн
72.00грн
( 0 )
Така житка…: Культура повсякдення українців Чорнобильського Полісся. - К.: ВД «Стилос», 2011. – 224 с. ISBN 978-966-193-059-8
(есть в наличии)
На основі проведених експедиційних етнографічних досліджень у селах Поліського району Київської області розглядається культура повсякдення українців другої зони відчуження після аварії на Чорнобильській АЕС. Дослідження виконане методом усної історії. Записані автором свідчення дають уявлення про збереженість звичаїв, обрядів, усної народної творчості серед поліщуків, які залишилися жити на радіаційно забрудненій території, бо не змогли покинути свій рідний дім. У книзі подані реальні, не вигадані історії життя окремих людей, які філософськи говорять про своє повсякдення: «Така житка»…
Ціна 108.00грн
108.00грн
( 0 )
Українське весілля: Традиції і сучасність. – К.: ВД «Стилос», 2010. – 136 с. ISBN 978-966-193-038-3
(есть в наличии)
На основі багаторічного дослідження весільної обрядовості українців автор висвітлює структуру традиційного обряду з локальними варіантами. У книзі простежено трансформацію весільних звичаїв протягом ХХ – на початку ХХІ ст., при цьому значну увагу приділено кращим традиціям організації весільного дійства, символіці, зібраним у багатьох регіонах весільним побажанням, привітанням для молодят, котрі з успіхом можуть бути використані й у культурі сьогодення.
Ціна 216.00грн
216.00грн
( 0 )
  Радде Густав
Крымские татары / Вст. ст., общ. ред. и коммент. Г. Бекировой. – К.: ВД «Стилос», 2008. – 112 с., илл. ISBN 978-966-8518-73-7
(есть в наличии)
Книгу выдающегося ученого – естествоиспытателя, зоолога, этнографа Густава Радде (1831-1903) составили редкая работа по этнографии крымских татар XIX века, а также отрывок из неоконченной автобиографии, в которой автор повествует о своей жизни в Крыму (1852-1855). Издание богато иллюстрировано, в том числе ранее не публиковавшимися литографиями и гравюрами XIX века. Книга предназначена для широкого круга читателей – историков, краеведов, этнографов и всех, кто интересуется прошлым Крыма. Рецензия: http://www.day.kiev.ua/204035/
Ціна 324.00грн
324.00грн
( 0 )
  Орлова Л. С.
Куклы и люди: О ярославских, архангельских и русских северных куклах из коллекции Л. Орловой и А. Найдена. – К.: ИД «Стилос», 2011. – 176 с.; 48 с. илл. ISBN 978-966-193-054-3
(будет доступна через - дней)
Долгое время в силу разных причин существование народной куклы воспринималось как нечто второстепенное и несущественное. Однако народная кукла – это не просто обычная детская игрушка, ее корни уходят в глубокую древность, когда она была домашним божеством и помогала человеку выжить в окружающем его мире. В последние десятилетия изготовление тряпичных кукол самими крестьянами практически прекратилось, а в музеях их сохранилось очень мало. Но сейчас многие уже начинают осознавать необходимость изучать такое явление, как народная кукла, с тем чтобы хотя бы частично восполнить те утраты, которые понесло общество, русская культура, не собирая и не изучая этих кукол. В первой части книги, посвященной ярославской кукле, на фоне воспоминаний автора о жизни и быте рода Гребенщиковых Качаловых из Ярославской области рассказывается об угасании традиции крестьянской тряпичной куклы во второй половине ХХ века. Вторая часть, посвященная северным куклам, написана под впечатлением автора о путешествиях по русскому Северу – почти нетронутым цивилизацией местам, во многом сохранившим древний народный быт, костюмы, обычаи, ремесла. Книга написана на основе коллекции крестьянских кукол, собранной автором в течение пятидесяти лет. Кукла показана в тесной связи с природой и бытом людей, делавших ее, выделены основные признаки, характерные для крестьянских тряпичных кукол, дано описание их внутреннего строения и способов изготовления, представлены схемы, фотографии, рисунки. Цель книги – возродить интерес к народной кукле и заодно – к духовным основам русской культуры. Книга рассчитана на любителей игрушек, учителей, историков, этнографов, художников.
Ціна 0.00грн
0.00грн
( 0 )
  Умебаясі Масакі
Календарні звичаї та обряди японців. – К.: ВД «Стилос», 2012. – 264 с. ISBN 978-966-193-076-5
(есть в наличии)
У книзі детально описано календарні звичаї та обряди японців, локальну специфіку відзначення свят народного календаря в різних регіонах Японії. Розглянуто символіку й атрибутику свят Нового року, зустрічі весни, збирання врожаю, вшанування культу пращурів, висвітлено особливості японських обрядових страв та їхнє ритуальне значення. Крім цього, розкрито специфіку свят імператорської родини, які стали загальнонаціональними святами в Японії. Окремий розділ присвячено порівнянню подібних рис у календарних святах японців та українців. Для етнологів, істориків, культурологів, японістів та всіх, хто цікавиться культурою народів світу. В Інституті філології відбулася презентація книги Умебаясі Масакі «Календарні звичаї та обряди японців»: http://instpres.univ.kiev.ua/node/290 Відгук: https://www.facebook.com/skoshman/posts/4032041328584
Ціна 450.00грн
450.00грн
( 0 )
  Борисенко Мирослав
Житло та побут міського населення України у 20–30-х роках ХХ століття : Монографія. – 2-ге вид. – К. : ВД «Стилос», 2013. – 270 с. ISBN 978-966-193-081-9
(есть в наличии)
У книзі на широкому архівному та фактологічному матеріалі вперше комплексно досліджені житло та побут міського населення України у 20–30-х роках ХХ ст. Автор розкриває динаміку змін у побуті робітників переломного періоду, висвітлює культуру повсякденності міського населення, показує утопічну модель більшовицького експерименту при формуванні міського середовища, аналізує трансформацію матеріальної культури міського населення. Уперше розкрито складні процеси адаптації мешканців до проживання в комунальних квартирах. Для науковців, викладачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться етнологією міста, історією виховання радянської людини в міському середовищі в найтрагічніший для України час.
Ціна 216.00грн
216.00грн
( 0 )
  Найден О., Ходак І.
Квітка на комині : Настінні розписи Уманщини першої половини ХХ століття. Історія, семантика, образи. – К. : ВД «Стилос», 2013. – 304 с., 80 с. кольор. іл. ISBN 978-966-193-080-2
(есть в наличии)
У книзі зроблено спробу по-новому осмислити і проаналізувати розписи селянських хат Уманщини 1900–1950-х рр. Орнаментальні утворення, мотиви й елементи розглянуті в комплексі їх семантичних, символічних та образних засад. Уперше поряд із власне розписами значну увагу приділено їх збирачам – людям, завдяки подвижницькій діяльності яких сотні зразків хатніх стінописів стали безцінним надбанням української культури. Біографічні нариси про збирачів доповнені републікацією їхніх розвідок і найповнішим донині ілюстративним блоком. Книга стане у пригоді як фахівцям-науковцям – мистецтвознавцям, історикам, етнологам, фольклористам, представникам інших сфер гуманітарного знання, так і найширшому колу тих, кому небайдужа історична доля української культури та самої України.
Ціна 1 260.00грн
1 260.00грн
( 0 )


|    |    |
Роздiли книг
  Археологія
  Історія
  Етнографія
  Крим
  Сходознавство
  Соціологія, політологія
  Зовнішня політика
  Літературознавство
  Книги для дітей
  Мистецтвознавство і культурологія
  Новинки 2020 року
  Новинки 2019 року