Книжковий магазин 'Стилос'
 
Пошук:    
 
Головна
Новини
Знижки
Анонс
Лідери продажу
Друкарня
Контакти
Написати намПідписка
 
 
  Підписатися
  Відписатися
 
 
 Новини

Нова книга!
 

Сергей Громенко.
500 битв за Крым. – К. : Издательский дом «Стилос», 2016. – 264 с.Книга професійного історика і публіциста Сергія Громенка – перша в історіографії спроба зібрати і систематизувати відомості про воєнну історію півострова за останні два з половиною тисячоліття. На основі великої кількості джерел складений список із 507 боїв і битв за володіння півостровом. У книзі запропоновано оригінальну періодизацію воєнної історії Криму, дані назви раніше маловідомим війнам і кампаніям. Основному тексту передує короткий військово-географічний нарис півострова, а в якості ілюстрацій використані авторські карти. Для істориків, військових, журналістів, кримознавців і всіх, хто цікавиться минулим Криму.
Детальніше з книгою можна ознайомитися в розділі «Крим»

15.08.2016

 

Побачила світ книга Олександра Семеновича Найдена
«Парадокс української ляльки: Українська народна лялька

у світлі кроскультурних паралелей та аналогій. Обрядові функції. Конструктивний дизайн»
У книзі зроблено спробу шляхом зіставлення історичних фактів та аналізу відомих нам фольклорних явищ розкрити характер зв’язку людини та ляльки, його матеріальні й духовні субстанціальні основи. При цьому лялька, зокрема традиційна, розуміється не лише як іграшка або певний сувенір, а як онтологічно значущі річ, предмет, символ та образ. Друга частина книги містить каталог українських народних ляльок, у якому детально проаналізовані конструктивний дизайн (внутрішня будова) і декоративне рішення ляльок різних регіонів і місцевостей України. Представлені також найбільш творчі й пов’язані з традиціями авторські ляльки.

07.08.2016

 

Побачив світ перший том книги Михайла Ковальчука 
«Битва двох революцій: Перша війна Української Народної Республіки
з Радянською Росією. 1917–1918 рр.»

Книга розповідає про воєнно-політичне протиборство Української Народної Республіки
з Радянською Росією в 1917–1918 рр. Докладно висвітлено причини
збройного конфлікту між обома державами, реконструйовано перебіг бойових дій,
розкрито вплив політичних процесів на воєнні події. У роботі над книгою використано
документи з більш як тридцяти архівів України, Росії, Польщі та інших країн,
значна частина яких вводиться до наукового обігу вперше. Книга розрахована на науковців,
викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться новітньою історією України.

Детальніше про книгу можна дізнатися в розділі «Історія»

01.08.2016

 

Чубаров: ФСБ изъяла изкнижных магазинов Крыма книги о Мустафе Джемилеве

Указаннаякнига повествует об общественной, правозащитной и политической деятельностинационального лидера крымских татар

Втечение августа в Крыму по книжным магазинам и среди частных реализаторов былипроведены рейды сотрудников ФСБ, в ходе которых изымались некоторые книги безобъяснения причин. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил главаМеджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Поего словам, в числе изъятых изданий была книга крымского историка ГульнарыБекировой «Мустафа Джемилев: На протяжении десятилетий голос крымских татар небыло услышан», вышедшая в 2014 году.

«Указаннаякнига повествует об общественной, правозащитной и политической деятельностилидера крымских татар Мустафы Джемилева. В нее включены материалы о судебныхпроцессах, раскрывающие становление движения за права крымскотатарского народав целом, отрывки из мемуаров выдающихся правозащитников, в том числеП.Григоренко, А. Сахарова и др., посвященные М. Джемилеву, последнее слово М.Джемилева на Омском процессе 1976 г., обличающее преступный режим, подвергшийрепрессиям целые народы», – пишет Рефат Чубаров.

Онуточняет, что в книгу также вошли интервью Мустафы Джемилева, данные разнымизданиям уже после возвращения крымскотатарского народа на родину, выступленияс трибуны Верховной Рады Украины, со сцены Евромайдана, а также знаменитая егоречь на закрытом заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций31 марта 2014 г.

Каксообщалось ранее, «власти» Крыма 5 июля запретили въезд на свою территориюглаве Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову на 5 лет. Ранее въезд вКрым сроком на пять лет был запрещен лидеру крымскотатарского народа МустафеДжемилеву.

31.08.2014

Побачили світ нові книжки (розділи «Історія», «Етнографія», «Літературознавство»)
 

Мирослав Борисенко.
Житло та побут міського населення України у 20–30-х роках ХХ століття :
Монографія. – 2-ге вид. – К. : ВД «Стилос», 2013. – 270 с. 
ISBN 978-966-193-081-9

У книзі на широкому архівному та фактологічному матеріалі вперше комплексно досліджені житло та побут міського населення України у 20–30-х роках ХХ ст. Автор розкриває динаміку змін у побуті робітників переломного періоду, висвітлює культуру повсякденності міського населення, показує утопічну модель більшовицького експерименту при формуванні міського середовища, аналізує трансформацію матеріальної культури міського населення. Уперше розкрито складні процеси адаптації мешканців до проживання в комунальних квартирах.
Для науковців, викладачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться етнологією міста, історією виховання радянської людини в міському середовищі в найтрагічніший для України час.


Олександр Найден, Ірина Ходак.

Квітка на комині : Настінні розписи Уманщини першої половини ХХ століття. Історія, семантика, образи. – К. : ВД «Стилос», 2013. – 304 с., 80 с. кольор. іл. 

ISBN 978-966-193-080-2

У книзі зроблено спробу по-новому осмислити і проаналізувати розписи селянських хат Уманщини 1900–1950-х рр. Орнаментальні утворення, мотиви й елементи розглянуті в комплексі їх семантичних, символічних та образних засад. Уперше поряд із власне розписами значну увагу приділено їх збирачам – людям, завдяки подвижницькій діяльності яких сотні зразків хатніх стінописів стали безцінним надбанням української культури. Біографічні нариси про збирачів доповнені републікацією їхніх розвідок і найповнішим донині ілюстративним блоком.
Книга стане у пригоді як фахівцям-науковцям – мистецтвознавцям, історикам, етнологам, фольклористам, представникам інших сфер гуманітарного знання, так і найширшому колу тих, кому небайдужа історична доля української культури та самої України.


Віталій Пономарьов.
Здобуття ідентичності. Критичні есеї. – К.: ВД «Стилос», 2013. – 168 с. 

ISBN  978-966-193-082-6

Збірка містить 32 есея 1997–2013 років про перетворення національної ідентичності та роль інтелектуалів у переформатуванні історичної пам’яті.

08.04.2014

Побачили світ нові книжки (розділи «Історія», «Археологія», «Крим»)
 


Грабовський Сергій. 
Генії проти ідіотів: Алгоритми української історії. – Вид. 2-е, перероб. і доповн. – К.: ВД «Стилос», 2012. – 448 с.
ISBN 978-966-193-078-9

Що реально внесла Україна у світову колиску талантів та досягнень? Ким та чим насправді варто пишатися нашому народові? Хто вони – ті генії, які є нашою славою? Україна в цьому сенсі досі «невідома самій собі», вона живе в полоні міфів, котрі утворюються як прихильниками «Сходу», так і «Заходу». Водночас спроби офіційного визначення «великих українців» обходять увагою багатьох унікальних особистостей, народжених на наших теренах. Тільки нині вони повертаються з багаторічного забуття, щоби постати перед нами в усій величі свого таланту. Про них – достойників світового рівня, яких Україна дала людству, про наші багаті здобутки та втрачені можливості – ця науково-популярна книга.


Бакалець О. А. Скарби монет як джерело вивчення грошового обігу Гетьманщини (1648–1764 рр.). – К.: ВД «Стилос», 2012. – 336 с.

У книзі широко представлені й досліджені монетні скарби доби Гетьманщини як історичне джерело для вивчення складних процесів грошового обігу, фінансової політики та економічного розвитку України. Аналізуються здобутки вітчизняної та зарубіжної історіографії в галузі української нумізматики, починаючи від часу її становлення у другій половині ХІХ ст. до сьогодення. Визначаються особливості та специфіка наукових підходів, методів і методик тих учених, які зверталися до проблем вітчизняної нумізматики, сприяли розширенню джерельної бази досліджень. На великому фактичному матеріалі із 494 скарбів показані можливості нумізматики як історичного джерела для вивчення актуальних питань середньовічної історії. На основі відомостей, отриманих у результаті аналізу скарбових комплексів, визначено питому вагу західноєвропейських та російських монет на українському грошовому ринку, зроблено висновки про загальний економічний розвиток господарства Української козацької держави, фінансову політику гетьманів, орієнтацію зовнішньої торгівлі. Дані монетних скарбів співвідносяться й підтверджуються писемними джерелами. Книга адресована викладачам, студентам історичних та економічних факультетів вузів ІІІІV рівнів акредитації, працівникам історичних та краєзнавчих музеїв, колекціонерам, усім, хто цікавиться нумізматикою.


Тыглиянц-Головкинский П. К. Профессорский уголок. – К.: ИД «Стилос», 2013. – 288 с., илл.

В начале 70-х годов XIX века юго-западнее Алушты, у подножия горы Кастель, в нетронутой живописной местности появились первые дачи профессоров из университетов Одессы, Санкт-Петербурга, Харькова. Так зародился знаменитый Профессорский уголок, прославившийся не только пребыванием в нем многих замечательных людей, но и атмосферой преданности высоким идеалам гуманизма. В предлагаемой вниманию читателей книге история Профессорского уголка раскрывается через судьбы выдающихся личностей конца XIX – начала XX вв., события, преобразившие эту местность в течение минувшего и начале нашего века. Любителей путешествий и экскурсий автор знакомит с археологическими и природными достопримечательностями Профессорского уголка и его ближайших окрестностей.

26.06.2013

Побачила світ нова книжка (розділи «Етнографія», «Сходознавство»)
 

Умебаясі Масакі.
Календарні звичаї та обряди японців. –
К.: ВД «Стилос», 2012. – 264 с.
ISBN 978-966-193-076-5

У книзі детально описано календарні звичаї та обряди японців, локальну специфіку відзначення свят народного календаря в різних регіонах Японії. Розглянуто символіку й атрибутику свят Нового року, зустрічі весни, збирання врожаю, вшанування культу пращурів, висвітлено особливості японських обрядових страв та їхнє ритуальне значення. Крім цього, розкрито специфіку свят імператорської родини, які стали загальнонаціональними святами в Японії. Окремий розділ присвячено порівнянню подібних рис у календарних святах японців та українців. Книга містить унікальний ілюстративний матеріал.

Для етнологів, істориків, культурологів, японістів та всіх, хто цікавиться культурою народів світу.

Зміст

 

Передмова

Подяки

До читача

Географічне положення, клімат і населення Японії

 

Розділ 1. Історія дослідження календарних звичаїв у Японії

 

Розділ 2. Загальна характеристика японських календарних свят

2.1. Загальні японські назви для позначення календарних свят

2.2. Свята та звичаї в сучасному суспільстві Японії

2.3. Система народних календарних свят

2.4. Божества та їхні функції в суспільстві

2.5. Назви місяців японською мовою

2.6. Структура японських календарних свят

2.7. Обрядова та святкова їжа японців

2.8. Календарні звичаї та вихідні дні

 

Розділ 3. Японські календарні обряди та звичаї святкування

3.1. Зимовий цикл обрядів японців

Каннадзукі

Дайсіко

Тодзі

Сьогацу-гьодзі

Сусу-харай, Мацу-мукае, Тосі-но-іті

Оомісока

Догу-но-тосіторі

Тосігамі-мацурі

Гантан

Вакамідзу

Осеті-рьорі

Сігото-хамідзе

Нанакуса

Кагамі-біракі

Косьогацу

Маюдама. Кедзурікаке

Ніва-тауе

Нарікідземе

Тосіура

Какодзуке

Дондоякі

Камакура

Онна-но-тосіторі

 

3.2. Весняно-літні свята народного календаря

Хару-но-годзі

Сецубун. Яікагасі. Мамеура

Кото-йоко. Харі-куйо

Хацу-ума

Хіна-мацурі

Ісо-асобі. Яма-асобі

Ханамі

Хару-но-хіган

Сяніті

Канбуцуе

Удзукі-йока

Нацу-но-годзі

Хатідзюхатія

Танго-но-секку

Гюба-но-секку

Коорі-но-цуітаті

Гіон-мацурі

Нагосі

Хангесьо

Дойо

 

3.3. Осінній цикл обрядів

Хассаку

Ніхяку-тоока. Кадза-мацурі

Дзюгоя. Дзюсан’я

Акі-но-хіган

 

3.4. Аграрний комплекс народних свят

Та-асобі

Мінакуті-мацурі

Тауе

Санабурі. Магува-арай

Амагой

Мусі-окурі

Сюкакусай

Тоокан’я. Іноко

Аенокото

 

3.5. Культ пращурів у японській традиції (Бон)

Камабута-цуітаті. Танабата

Бон-мукае

Небута

Хотокесама-но-номоварі

Торонагасі. Бон-окурі

Бон-одорі

 

3.6. Свята японської імператорської родини

Кокьо

Ніінамесай

Сіхо-хай

Косіцу-сінто

 

3.7. Національні (державні) свята Японії

Новий рік

День повноліття

День заснування держави

День весняного рівнодення

День Сьова

День Конституції

День зелені

День дітей

День дітей

День моря

День ушанування старості

День осіннього рівнодення

День здоров’я і спорту

День культури

День праці

День народження імператора

 

Розділ 4. Подібні риси в календарних святах українців та японців

4.1. Порівняльний аналіз елементів календарної обрядовості українців та японців

4.2. Порівняння магічних обрядодій у святах українців та японців

 

Післямова

 

Примітки

Використані джерела та література

Японською мовою

Українською та російською мовами

 

Додатки

Додаток А. Основні періоди історії Японії

Додаток Б. Свята імператорської родини та державні свята в Японії

Додаток В. Десять циклічних знаків та дванадцять знаків зодіаку

Додаток Г. Короткий довідник основних термінів японських календарних звичаїв

Додаток Д. Покажчик топонімів

Додаток Е. Система транслітерації японської мови українською абеткою, запропонована в цій книзі

Summary

16.10.2012

Побачили світ нові книжки
 

Анохин В. А.
Свинцовые пломбы великого княжества
Киевского (X–XIII вв.). –
К.: ИД «Стилос», 2012. – 64 с. + 16 с. ил.

(детальніше див. розділ «Археологія»)

Традиційне весілля українців:
Унікальні записи кінця ХІХ – 20–40 років ХХ ст. /
Упоряд., передмова та примітки В. Борисенко. –
К.: ВД «Стилос», 2012. – 191 с.
(детальніше див. розділ «Етнографія»)

Непомнящий А. А.
Профессор Николай Эрнст: страницы истории крымского краеведения. –
К.: ИД «Стилос», 2012. – 466 с.  – (Серия: «Биобиблиография крымоведения»; Вып. 15)
(детальніше див. розділи «Крим», «Історія»)

Кутайсов В. А.
Курганный некрополь Калос Лимена. –
К.: ИД «Стилос», 2011. – 240 с.

(детальніше див. розділи «Крим», «Археологія»)

24.09.2012

Побачили світ нові книги (розділ "Історія")
 

Ковальчук М.
Без переможців:
Повстанський рух в Україні
проти білогвардійських військ генерала А. Денікіна
(червень 1919 р. – лютий 1920 р.). –
ВД «Стилос», 2012. – 352 с.

 

Короткий опис Малоросії (1340–1776) /
Підготовка до друку, вступна стаття А. Бовгирі. –
К.: Видавничий дім «Стилос», 2012. – 192 с.


21.03.2012

Побачили світ нові книги!
 

У розділі «Археологія»

Анохин В. А. Античные монеты Северного Причерноморья: Каталог. – К.: ИД «Стилос», 2011. – 328 с.

Анохин В. А. Материалы, исследования и заметки по археологии и нумизматике: Сб. – К.: ИД «Стилос», 2010. – 216 с.

У розділі  «Етнографія»

Борисенко В. К. Така житка…: Культура повсякдення українців Чорнобильського Полісся. -  К.: ВД «Стилос», 2011. – 224 с.

Орлова Л. Куклы и люди: О ярославских, архангельских и русских северных куклах из коллекции Л. Орловой и А. Найдена. – К.: ИД «Стилос», 2011. – 176 с.; 48 с. илл.

У розділі «Крим»

Сосногорова М.А., Караулов Г.Э., Вернер К.А., Головкинский Н.А. Путеводитель по Крыму. – К.: ИД «Стилос», 2010. – 416 с.

Монтандон Ш. Путеводитель путешественника по Крыму, украшенный картами, планами, видами и виньетами и предваренный введением о разных способах переезда из Одессы в Крым / Пер. с франц. К.: ИД «Стилос», 2011. – 416 с.

У розділі «Літературознавство»

Сулима М. М. Українська драматургія XVII–XVIII ст. – 3-тє вид. – К.: ВД «Стилос»,  2010. – 368 с.

У новому розділі
«Мистецтвознавство і культурологія»

Катерина Білокур: Філософія мовчазного бунту: Наукові статті, есеї, культурологічні праці до 100-річчя і 110-річчя Катерини Білокур / За ред. доктора мистецтвознавства О. Найдена. – К.: ВД «Стилос», 2011. – 256 с.

Найден О. С. Марія Приймаченко: Орнамент простору і простір орнаменту: Нариси жанрової поетики творів. – К.: ВД «Стилос», 2011. – 240 с.

02.10.2011Роздiли книг
  Археологія
  Історія
  Етнографія
  Крим
  Сходознавство
  Соціологія, політологія
  Зовнішня політика
  Літературознавство
  Книги для дітей
  Мистецтвознавство і культурологія
  Новинки 2020 року
  Новинки 2019 року
  Новинки 2023–2024