Книжковий магазин 'Стилос'
 
Пошук:    
 
Головна
Новини
Знижки
Анонс
Лідери продажу
Друкарня
Контакти
Написати намПідписка
 
 
  Підписатися
  Відписатися
 
 


 


Мистецтвознавство і культурологія

  Найден О. С.
Парадокс української ляльки: Українська народна лялька у світлі кроскультурних паралелей та аналогій. Обрядові функції. Конструктивний дизайн. – К. Видавничий дім «Стилос», 2016. – 208 с. ISBN 978-966-193-105-2
(есть в наличии)
У книзі зроблено спробу шляхом зіставлення історичних фактів та аналізу відомих нам фольклорних явищ розкрити характер зв’язку людини та ляльки, його матеріальні й духовні субстанціальні основи. При цьому лялька, зокрема традиційна, розуміється не лише як іграшка або певний сувенір, а як онтологічно значущі річ, предмет, символ та образ. Друга частина книги містить каталог українських народних ляльок, у якому детально проаналізовані конструктивний дизайн (внутрішня будова) і декоративне рішення ляльок різних регіонів і місцевостей України. Представлені також найбільш творчі й пов’язані з традиціями авторські ляльки.
Ціна 0.00грн
0.00грн
( 0 )
Марія Приймаченко: Орнамент простору і простір орнаменту: Нариси жанрової поетики творів. – К.: ВД «Стилос», 2011. – 240 с. ISBN 978-966-193-053-6
(есть в наличии)
У книзі зроблено спробу наукового аналізу творчості Марії Приймаченко – художниці, 100-річчя з дня народження якої українська культурна громадськість відзначала у 2009 р. У результаті дослідження автор дійшов висновку, що М. Приймаченко – повноправний майстер-художник ХХ ст. У її творчості орнаментально-просторовий дискурс, образна система близькі до «класичних» зразків європейського авангарду й постмодернізму. Водночас щодо символіки, жанрових особливостей, характеру емоційного сприйняття життєвих факторів, подій та явищ Марія Приймаченко є виразником суто українських психоментальних критеріїв. Книга стане у пригоді всім, хто не байдужий до української культури, хто цікавиться процесами та напрямами світового культурного розвитку.
Ціна 216.00грн
216.00грн
( 0 )
  
Катерина Білокур: Філософія мовчазного бунту: Наукові статті, есеї, культурологічні праці до 100-річчя і 110-річчя Катерини Білокур / За ред. доктора мистецтвознавства О. Найдена. – К.: ВД «Стилос», 2011. – 256 с. ISBN 978-966-193-042-0
(есть в наличии)
Книга наукових статей, есеїв, споминів, зібраних як із матеріалів, раніше опублікованих, так і присвячених сторічному і стодесятирічному ювілею Катерини Білокур. Двадцять чотири автори цієї книги – відомі мистецтвознавці, літературознавці, філософи, культурологи, художники – аналізують творчість К. Білокур, визначають її місце та роль у культурі ХХ ст., висловлюють свої думки щодо самої Катерини Василівни Білокур – людини, художника, творчої особистості, котрій судилося пережити війни, голодомори, жити і творити у страшних умовах села, покріпаченого тоталітарним режимом. Опубліковані матеріали дадуть читачеві змогу не тільки глибше пізнати творчість К. Білокур, а в ній те, що з першого погляду чи «неозброєним оком» важко або неможливо розгледіти, а й духовно збагатитися (на певний час або назавжди), прилучившись до світу краси з його суперечливо/складними підвалинами.
Ціна 180.00грн
180.00грн
( 0 )
  Станіславська Катерина
Мистецькі форми сучасної видовищної культури: навчальний посібник. – К. : Видавничий дім «Стилос», 2020. – 208 с.; 64 с. іл. ISBN 978-966-193-131-1
(есть в наличии)
Посібник присвячений розгляду й аналізу найяскравіших мистецько-видовищних форм другої половини ХХ – початку ХХІ століття. Визначаючи візуальний і тілесний повороти провідними смисловими ознаками культури доби постмодерну, пропонована класифікація будується на принципах загальноісторичної динаміки візуально-тілесних модифікацій означених форм в умовах штучно-природного предметно-просторового середовища: образотворчо-тілесні форми презентують тіло як провідну й самодостатню сукупність дискурсивних кодів; стріт-арт вписує різні модифікації тіла в довкілля; сценічні форми використовують тіло як структурний компонент дії та культурної поведінки; екранні форми символізують тіло, трансформуючи його в універсальний засіб моделювання. Виконуючи функцію помічника-навігатора у просторі видовищної культури, що вкаже шлях і накреслить певні орієнтири, посібник сприятиме формуванню свідомого оцінного судження щодо сучасних візуальних форм. Рекомендується до застосування в навчальному процесі для студентів-магістрантів та аспірантів закладів вищої освіти культурно-мистецького спрямування.
Ціна 450.00грн
450.00грн
( 0 )


|    |    |
Роздiли книг
  Археологія
  Історія
  Етнографія
  Крим
  Сходознавство
  Соціологія, політологія
  Зовнішня політика
  Літературознавство
  Книги для дітей
  Мистецтвознавство і культурологія
  Новинки 2020 року
  Новинки 2019 року
  Новинки 2023–2024